Céljaink

Az alapítvány célja: mindenkor jogszabályban megállapított helyi önkormányzati közfeladatok körében ellátandó településfejlesztés; település üzemeltetés; környezet-egészségügy; óvodai ellátás; a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődés; lakás- és helyiséggazdálkodás; a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás; gazdaságszervezés és turizmussal kapcsolatos feladatok; egészségügyi ellátás; szociális és gyermekjóléti ellátások; sport és ifjúsági ügyek; illetve a települési közbiztonság anyagi támogatása. Továbbá a jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkező Magyar Katolikus Egyház karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó vallási közösségei anyagi támogatása.

Alapítványunk adományozási etikai elveinek meghatározása:

  1. Deklarált célkitűzéseink és az adományozottak körének pontos meghatározása.
  2. Alapítványunk világos, egyértelmű és nyilvános kommunikációt folytat.
  3. Nyilvános, könnyen elérhető adatok az összegyűjtött adományokról és az adományok útjáról.
  4. Adományozók és adományozottak folyamatos tájékoztatása az elért eredményekről.
  5. Alapítványunk politikai tevékenységet nem végez és nem támogat
  6. Alapítványunkhoz pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel vagy szolgáltatásnyújtással bárki támogatóként csatlakozhat