Támogatás

„Társadalmi felelősségvállalás a nemes célok érdekében!”

Ennek formái:

  • Pénzadományozás
  • Szolgáltatás adományozás
  • Tárgyi adományozás

Bankszámlaszám: 10103551-51520300-01004007
Adószám: 18624580-1-10

Részletekért hívja az alapítvány munkatársait: +36 20 508 70 22

A Kuratórium az Alapítvány részére írásban beterjesztett támogatási kérelem figyelembevételével az Alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében havonta dönt az alapítványi feladatok végrehajtásához nyújtandó támogatások módjáról és mértékéről, azzal a kikötéssel, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel a döntést követő 5 napon belül írásban közli.